Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Polityki antydyskryminacyjne i zarządzanie różnorodnością w organizacji

Najnowsze badania i analizy pokazują, że różnorodność – obok kreatywności i innowacyjności – stanowi jeden ze strategicznych czynników sukcesu organizacji. W praktyce oznacza to, że w świadomości coraz większej liczby firm różnorodność jest standardem, a przeciwdziałanie dyskryminacji normą, optymalizującymi procesy zarządcze.

Udział w realizowanym przez Go Responsible szkoleniu pt. „Polityki antydyskryminacyjne i zarządzanie różnorodnością w organizacji” zapewnia praktyczną wiedzę, którą można wykorzystać w codziennej pracy. Szkolenie pomyślane jest jako interaktywne. Każda sesja przebiega według dynamiki opartej o metodologię opracowaną z uwzględnieniem cyklu Kolba.

Na szkoleniu pokażemy:

  • aktualne trendy i dobre praktyki w zarządzaniu różnorodnością
  • pojęcia i regulacje prawne związane z problematyką równościową i antydyskryminacyjną
  • etyczne, prawne i biznesowe czynniki przemawiające za równością szans
  • sposoby kierowania zespołami pracowniczymi z uwzględnieniem aspektów różnorodności: wiek, płeć, kultura pochodzenia, przekonania i inne
  • wykorzystanie różnorodności w budowaniu efektywnego zespołu

Szkolenia z zakresu różnorodności i polityki antydyskryminacyjnej Go Responsible to spotkanie z praktyczką, wypełnione wiedzą i poparte wieloletnim doświadczeniem.

W ramach szkolenia przeprowadzimy przez proces włączania różnorodności do kultury organizacyjnej. Dzięki temu uczestnicy i uczestniczki będą mieć pewność pełnej zgodności z aktualnymi trendami i regulacjami prawnymi.

Katarzyna Zabratańska

Go Responsible

Konsultantka, mentorka CSR, certyfikowana trenerka antydyskryminacyjna. Posiada doświadczenie pracy zarówno w biznesie, organizacjach pozarządowych i międzynarodowych, jak i współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu CSR i różnorodności: analizy i ekspertyzy, budowanie strategii, wdrażanie polityk inkluzyjności i równości, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie społecznej odpowiedzialności biznesu i zrównoważonego rozwoju.


Koszt udziału w szkoleniu: 1249 PLN netto

UWAGA: dla osób, które do końca lipca zapiszą się na szkolenie jego koszt wynosi 999 zł + VAT.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany daty bądź ekspertów/ekspertek szkolenia w terminie nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania powoduje obciążenie pełnymi kosztami udziału.

Szkolenie odbędzie się w siedzibie Go Responsible, w ścisłym centrum Warszawy – na ul. Smolnej 38 m. 5.

Formularz zgłoszeniowy

Imię i Nazwisko:

Telefon:

E-mail:

Branża:

Firma:

Stanowisko:

Skąd wiesz o szkoleniu:

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza.


Data szkolenia:

19 września 2018

Godzina:

10:00 - 16:00

Cena szkolenia:

1249 PLN

Lokalizacja

Warszawa
Warszawa, Polska

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3