Ładowanie Wydarzenia
  • To wydarzenie minęło.

Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem – szkolenie online

W ciągu ostatnich dwóch lat oczekiwania społeczne oraz otoczenia biznesu w zakresie ograniczania wpływu firm na klimat znacznie przybrały na sile. Konsekwencją tego stanu rzeczy jest konieczność natychmiastowego wdrażania praktycznych rozwiązań, ale także znacznie szerszego raportowania kwestii związanych z klimatem.

Europejski Zielony Ład, wytyczne Komisji Europejskiej dotyczące raportowania klimatycznego, zapowiedź poszerzenia dyrektywy dotyczącej ujawniania informacji niefinansowych o nowe obowiązki, coraz większe uzależnienie dostępu do finansowania od tego, jak bardzo „zielona” jest dana firma – wszystko to może postawić nieprzygotowane organizacje w bardzo trudnej sytuacji.

Szczególnym wyzwaniem staje się konkretne określenie szans i ryzyk związanych ze zmianami klimatu, a także opracowanie analiz scenariuszowych i przedstawienie, w jaki sposób zmiany temperatury przełożą się na działania firmy, jej produkty lub usługi i ich odbiorców, łańcuch dostaw, reputację, oczekiwania klientów i inwestorów oraz popyt. Podczas szkolenia uczestnicy i uczestniczki będą mieli okazję przyjrzeć się tym zagadnieniom, a także wziąć udział w tworzeniu analiz scenariuszowych.

Szkolenie odbywa się w ramach Akademii ESG. Możliwy jest udział w całej Akademii lub w wybranych szkoleniach.

Dla kogo?
Szkolenie skierowane jest do profesjonalistów i profesjonalistek, które oczekują ponadpodstawowej wiedzy dotyczącej ryzyk związanych z klimatem oraz umiejętności tworzenia analiz scenariuszowych. Do udziału zapraszamy menedżerów/menedżerki i specjalistów/specjalistki ds. zrównoważonego rozwoju, ochrony środowiska i CSR, inspektorów/inspektorki ochrony środowiska oraz osoby zainteresowane budową i utrzymaniem systemu zarządzania środowiskiem.

9:00 – 9:15 Powitanie i wprowadzenie
9:15 – 10:20 Ryzyka związane z klimatem
10:20 – 10:35 Przerwa
10:35 – 12:00 Czym są analizy scenariuszowe i jak je tworzyć?
12:00 – 12:45 Przerwa lunchowa
12:45 – 14:15 Analizy scenariuszowe w praktyce – warsztat
14:15 – 14:30 Przerwa
14:30 – 15:00 Omówienie części warsztatowej
15:00 – 15:30 Sesja pytań i odpowiedzi, zakończenie szkolenia

Ponadto, uczestniczkom i uczestnikom zostanie udostępnione nagranie z przeglądem najlepszych praktyk firm z Polski i zagranicy.

Marcin Grzybek

Go Responsible

Ekspert CSR, przez 8 lat związany z Forum Odpowiedzialnego Biznesu, gdzie odpowiadał ze realizację najważniejszych projektów organizacji, m.in. 7. Targów CSR czy czterech edycji raportu „Odpowiedzialny biznes w Polsce. Dobre praktyki”. Od 2018 r. w Go Responsible pracuje nad strategiami zrównoważonego rozwoju oraz raportami CSR, m.in. dla spółek z branż: finansowej, farmaceutycznej, budowlanej i energetycznej. Szeroką wiedzę na temat CSR łączy z umiejętnościami analitycznymi. Doświadczony w realizacji szkoleń i wystąpień publicznych.

Przemysław Oczyp

Go Responsible

Konsultant, trener, doradca, Prezes Zarządu i Partner w firmie doradczej Go Responsible. Posiada doświadczenie pracy w biznesie i organizacjach pozarządowych oraz współpracy z administracją państwową. Realizuje projekty doradcze z zakresu ESG i CSR: budowanie strategii, przygotowanie i prowadzenie dialogu z interesariuszami, raportowanie niefinansowe, zintegrowane, ESG. Pracował dla takich klientów jak LOTOS, ENEA, Polpharma, Polenergia, mBank, T-Mobile, BGK, Kompania Piwowarska, Budimex, Gaz-System i PSG.

Bartłomiej Kozek

Centrum UNEP/GRID-Warszawa

Specjalizuje się w kwestiach związanych z kryzysem klimatycznym oraz sposobach na jego rozwiązanie, gospodarką o obiegu zamkniętym oraz budową przyjaznych dla ludzi i środowiska miast. Szczególnie istotne jest dla niego łączenie polityki środowiskowej i społecznej w duchu trwałego, zrównoważonego rozwoju oraz budowa innowacyjnej, zielonej gospodarki.

Szkolenie prowadzone jest we współpracy z Centrum UNEP/GRID-Warszawa.

Centrum UNEP/GRID-Warszawa od swego powstania w roku 1991 realizuje misję Programu ONZ ds. Środowiska (UNEP) w Polsce. Działa jako jeden z kilku ośrodków globalnej sieci GRID (Global Resource Information Database – światowej bazy danych o zasobach Ziemi). Wspiera właściwe zarządzanie środowiskiem i ochronę różnorodności biologicznej. Propaguje postawę odpowiedzialności za środowisko w społeczeństwie i w biznesie. Specjalizuje się w pozyskiwaniu, przetwarzaniu i udostępnianiu informacji o środowisku oraz upowszechnianiu zastosowań nowoczesnych technologii informacyjnych.

Go Responsible od 2014 r. kompleksowo doradza firmom w sferze ESG i CSR. Wspiera je w formułowaniu strategii, dostarcza wiedzę w postaci szkoleń i analiz, a przede wszystkim pomaga w procesie raportowania niefinansowego i komunikacji ESG. Jej zespół tworzą eksperci z zakresu CSR i ochrony środowiska, specjaliści z dziedziny relacji inwestorskich oraz komunikacji korporacyjnej. Gwarantuje zgodność z międzynarodowymi wytycznymi i standardami, m.in. GRI, ISO 26000, UNGC, IIRC, a także dopasowanie informacji publikowanych na stronach korporacyjnych oraz w raportach rocznych i niefinansowych do tego, na co zwracają szczególną uwagę interesariusze, firmy ratingowe i fundusze inwestycyjne. Współpracuje z największymi firmami giełdowymi z różnych sektorów gospodarki.


INWESTYCJA: 1990 PLN netto
CENA OBEJMUJE: udział w szkoleniu, materiały edukacyjne, zaświadczenie potwierdzające uczestnictwo

Szkolenie „Analizy scenariuszowe i ryzyka związane z klimatem” jest jednym z pięciu realizowanych w ramach Akademii ESG.

W przypadku wycofania zgłoszenia w terminie późniejszym niż 7 dni przed szkoleniem, uczestnik/uczestniczka zostanie obciążony/obciążona kosztem w wysokości 50% opłaty. Odwołanie zgłoszenia musi być dokonane w formie pisemnej. Możliwe jest zgłoszenie zastępstwa uczestnika/uczestniczki przez inną osobę. Organizator zastrzega sobie prawo do odwołania szkolenia lub zmiany jego terminu, jednak nie później niż 7 dni przed datą szkolenia. Nieobecność uczestnika/uczestniczki na szkoleniu bez uprzedniego poinformowania skutkuje obciążeniem pełnymi kosztami udziału. Udział w szkoleniu jest płatny z góry, na podstawie wystawionej faktury pro forma.

Formularz zgłoszeniowy

 

Dane uczestnika/uczestniczki

Imię i nazwisko:

Stanowisko:

Telefon:

E-mail:


 

Dane do faktury

Firma:

Ulica:

Nr budynku i lokalu:

Kod pocztowy:

Miasto:

NIP:

 
WYRAŻAM ZGODĘ na gromadzenie, przetwarzanie oraz wykorzystanie moich danych osobowych przez Go Responsible Sp. z o.o. w celu przygotowania i przeprowadzenia powyższego programu szkoleniowego zgodnie z ustawą o ochronie danych osobowych z dn. 29 sierpnia 1997 r.

 
ZGADZAM SIĘ na przesyłanie przez Go Responsible Sp. z o.o. na podany przeze mnie adres e-mail informacji o szkoleniach, produktach, promocjach oraz innych informacji handlowych w rozumieniu ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną z dn. 18 lipca 2002 r.
 

Go Responsible Sp. z o.o. nie udostępnia i nie udostępni nikomu Twoich danych i w każdej chwili masz możliwość rezygnacji z otrzymywania materiałów.

 

Potwierdzenie zgłoszenia:

Warunkiem uczestnictwa w wydarzeniu jest przesłanie do organizatora zgłoszenia za pośrednictwem niniejszego formularza oraz dokonanie wpłaty na konto Go Responsible (szczegóły w tej drugiej kwestii otrzymają Państwo drogą mailową). Po opłaceniu stosownej faktury pro forma prześlemy potwierdzenie uczestnictwa.

 


Data szkolenia:

19 listopada 2020

Godzina:

09:00 - 17:00

Cena szkolenia:

1990 PLN

Lokalizacja

online

Organizator

Go Responsible
Telefon:
504 099 561
Email:
szkolenia@goresponsible.pl

Udostępnij

termin_iko3